ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

 • Επισκόπηση

  Οι επιχειρηματίες που βασίζονται στην καινοτομία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και οι καινοτόμοι επιχειρηματίες προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα και περιβάλλοντα, μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, κίνητρα και ικανότητες. Επιπλέον, οι καινοτόμοι επιχειρηματίες είναι γνωστό ότι έχουν ισχυρό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και εργασιακή εμπειρία 5 έως 10 ετών πριν από την έναρξη της πρώτης τους επιχείρησης. Δεν είναι ούτε αρχάριοι ούτε αρχάριοι.

  Οι καινοτόμοι επιχειρηματίες είναι κατά συρροή καινοτόμοι που αφήνουν πίσω τους ένα χαρτοφυλάκιο επιτυχημένων και όχι τόσο επιτυχημένων επιχειρήσεων στο τέλος της καριέρας τους. Η υποστήριξη ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματιών μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) αναμένεται να επιτύχει έναν διαρκή αντίκτυπο.

  Η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, ηγεσία και διαχείριση ομάδων, διαχείριση καινοτομίας, ευέλικτη διαχείριση, ο στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση κινδύνων, ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, αύξηση επιχειρηματικών κεφαλαίων και ο γρήγορος πειραματισμός είναι οι κύριες εκπαιδευτικές δεξιότητες για καινοτόμους επιχειρηματίες. Κύριος στόχος του έργου 8% ειναι η παροχή εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει κάθε μία από αυτές τις δεξιότητες και η παρουσίασή τους σε ένα οικοσύστημα εκπαίδευσης καινοτομίας που είναι προσβάσιμο, ελκυστικό και κατάλληλο.

 • Σκοπός

  Ο σκοπός του έργου 8% ειναι η υποστήριξη ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματιών στην Ευρώπη.

  Στόχοι

  • Προώθηση καινοτόμας επιχειρηματικότητας
  • Παροχή υποστήριξης σε κύριες εκπαιδευτικές δεξιότητες για καινοτόμους επιχειρηματίες
  • Ενθάρρυνση παρόχων ΕΕΚ να αλληλεπιδράσουν και να αξιοποιήσουν τους πόρους που θα αναπτυχθούν μέσω του έργου
  • Εκκίνηση της διαδικασίας καινοτομίας σε άτομα με εμπειρία σε τομείς εκτός ακαδημαϊκής και επιστήμης
  • Συμπερίληψη περισσότερων ατόμων στην διαδικασία καινοτομίας
  • Διευκόλυνση διαχυσης της γνώσης με πιο ελεύθερο τρόπο
  • Δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές
 • Εκπαιδευτικές πηγές

  Συλλογή διαδραστικών γραφημάτων που παρέχουν εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα καινοτομίας
  Η συλλογή αναπτύσσεται ως ο κύριος εκπαιδευτικός πόρος για πιθανούς καινοτόμους επιχειρηματίες και είναι προσβάσιμος διαδικτυακά, μέσω κωδικών QR σε αφίσες και υπερσυνδέσμων σε κινητές εκδόσεις.
  Πατήστε εδώ για να δοκιμάσετε τα διαδραστικά γραφήματα

  Ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση για εκπαιδευτές ΕΕΚ
  Η ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει 50 ώρες μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης που βασίζεται σε εργαστήρια ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και αυτοκατευθυνόμενης διαδικτυακής μάθησης που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς και λειτουργούν σε διαδικτυακά περιβάλλοντα.
  Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης

 • Εταίροι

  • Boreal Innovation

   Η Boreal Innovation είναι ένας συνεταιρισμός επιχειρηματιών που είναι αφιερωμένοι στην ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στους τομείς της επικοινωνίας, των πολυμέσων και των ψηφιακών τομέων. Αποτελείται από 10 μέλη και άνω των 100 εργαζομένων-επιχειρηματιών.

   Έχοντας την έδρα μας στα νότια της Γαλλίας, στην Κορσική, τη Γουιάνα και τη Γουαδελούπη, φιλοδοξούμε να ενθαρρύνουμε την εμφάνιση επιχειρηματιών με αναπτυξιακή δυναμική και απασχόληση στον ψηφιακό τομέα. Η Boreal Innovation I τοποθέτησε με αυτήν την έννοια ως υποστηρικτικό εκκολαπτήριο, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη και εκπαίδευση ή εργαστήρια. Όλα σε περιβάλλον ευνοϊκό για τη μεταφορά και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ επιχειρηματιών στην κοινότητα.

   Γενικότερα, οι δραστηριότητές του οργανισμού είναι:

   • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δημιουργία και ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας
   • Υλοποίηση μιας μεταβατικής φάσης δοκιμής μιας οικονομικής δραστηριότητας
   • Παρακολούθηση της ατομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της φάσης δοκιμής
   • Επίβλεψη μετά τη δημιουργία από τον επιχειρηματία
   • Δοκιμή δραστηριότητας: εκκολαπτήριο επιχείρησης
   • Χρηματοδότηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας αλληλεγγύης

   Η Boreal Innovation, δραστηριοποιείται στον ψηφιακό τομέα, καθώς αποτελεί μέρος της Γαλλικής Tech Marseille, μιας γαλλικής ετικέτας που απονέμεται σε μητροπολιτικά κέντρα αναγνωρισμένα για το οικοσύστημα των νεοσύστατων εταιρειών τους ως μια κοινή επωνυμία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γαλλικές καινοτόμες εταιρείες. Αυτό το οικοσύστημα είναι απαραίτητο για τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο και για την εκπαίδευση και την κατάρτιση μιας νέας γενιάς καινοτόμων.

  • Callidus – Institute for Adult Education

   Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Callidus ιδρύθηκε την άνοιξη του 2008. Ακούγοντας τις ανάγκες της αγοράς, αντιδρούμε εγκαίρως σε νέες τάσεις που σχετίζονται με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, δημιουργώντας ειδικά προγράμματα. Ως Ινστιτούτο έχουμε δημιουργήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς των τρισδιάστατων τεχνολογιών, της διαχείρισης, της προσωπικής ανάπτυξης, του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, του τουρισμού, της γαστρονομίας, των χρηματοοικονομικών, των φαρμακείων, των οικονομικών των επιχειρήσεων και των κατασκευών. Όλα τα προγράμματά μας είναι τρέχοντα, ποικίλα και επικεντρώνονται στη συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων σας που απαιτούνται στη δυναμική αγορά εργασίας. Το Callidus συνεργάζεται με δημόσιους οργανισμούς (Υπηρεσίες Απασχόλησης και Υπουργεία) και διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο να γράφει τεκμηρίωση διαγωνισμού και να αναζητά οικονομικούς πόρους που οδήγησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση έργων ADA, IPA, ESF και Erasmus +.

  • Skills Elevation FHB

   Η Skills Elevation FHB είναι μια μικρο-μεσαία επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2016 με αποστολή να παρέχει μια εναλλακτική εκπαιδευτική μεθοδολογία για να υποστηρίξει την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη περιθωριοποιημένων ομάδων και εκπαιδευτών πρώτης γραμμής για να ενσωματώσει νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην καθημερινή τους πρακτική. Η επιχείρηση έχει δεσμευτεί να παρέχει έναν δημιουργικό χώρο και ένα «εργαστήριο διαβίωσης» για εκπαιδευτική καινοτομία, πειραματισμό και ανάπτυξη με σκοπό να προσφέρει νέες μεθοδολογίες και πόρους για την αντιμετώπιση επίμονων κοινωνικών, οικονομικών θεμάτων και θεμάτων ένταξης που αφορούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η FHB επικεντρώνεται στην εφαρμογή της διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης για το σχεδιασμό και την παραγωγή υπερσύγχρονου εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού χρησιμοποιώντας ανοιχτές πηγές τεχνολογίας τόσο για μη τυπικές όσο και για άτυπες ρυθμίσεις. Το Βερολίνο έχει τη φήμη ως κέντρο δημιουργικότητας και έκφρασης, αλλά κάτω από την επιφάνεια παραμένουν πολλά προβλήματα που απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτές που παρέχονται από τους κύριους παρόχους.

  • Future in Perspective Ltd (FIP)

   Το Future In Perspective είναι μια ιδιωτική εταιρεία που βρίσκεται στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και διαδικτυακής μάθησης, της παραγωγής μέσων επικοινωνίας, του στρατηγικού σχεδιασμού και της επιχειρηματικής ανάπτυξης και αξιολόγησης. Μέσω της εργασίας μας με εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, έχουμε εμπλέξει και στηρίξει τοπικές ομάδες νέων, μεταναστευτικές κοινότητες, ηλικιακά μεγαλύτερα άτομα και άτομα που απείχαν από την εκπαίδευση, ώστε να ξαναέρθουν σε επαφή με παρόχους υπηρεσιών και δημοφιλείς προτάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ειδικευόμαστε στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε τομείς αγοράς, όπως τομείς δημιουργικότητας, πολιτισμού και οικολογίας, ώστε να αναπτύξουμε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Επιπλέον, έχουμε συνεργαστεί με νέους και ενήλικες, ώστε να παραδίδουμε ένα φάσμα διαφορετικών προγραμμάτων στους τομείς της παραγωγής μέσων και της διαχείρισης καριέρας – υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων, ώστε να αναπτύξουν και να διατηρήσουν επιτυχημένες καριέρες στον τομέα. Το Future In Perspective είναι μια μοντέρνα επιχείρηση, δομημένη με τρόπο που να αντικατοπτρίζει την την τρέχουσα επιχειρηματική πραγματικότητα. Λειτουργεί σε ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει δυναμικές συμπράξεις και συνεργασίες. Το κεντρικό προσωπικό μας αποτελείται από 12 επιδέξιους εμπειρογνώμονες σε συμπληρωματικούς κλάδους, που περιλαμβάνουν τη διαχείριση έργων, το σχεδιασμό και την παραγωγή μέσων επικοινωνίας, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διαδικτυακή μάθηση, την ανάπτυξη της νεολαίας, την έρευνα και τη γενική διοίκηση. Η κεντρική μας ομάδα ενισχύεται με μια ομάδα ειδικών μερικής απασχόλησης από Ιρλανδία και Ευρώπη.

  • Jaitek

   Η Jaitek Technology and Training, απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και επιστήμονες υπολογιστών, αφοσιωμένους στην ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις επιχειρήσεις. Συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικού επιχειρείν, χρησιμοποιώντας την πιο καινοτόμο εκπαιδευτική διαχείριση βάσεων δεδομένων και χρήση διαδραστικών πινάκων. Η Jaitek έχει μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση εκπαιδευτικών έργων που περιλαμβάνουν μεθόδους και τεχνολογίες.

   Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εφαρμόζει και επικυρώνει περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. Εδώ ασχολούμαστε τόσο με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθημάτων όσο και με την προσαρμογή των πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης – κυρίως του Moodle – όπου μπορούμε να συνδέσουμε με άλλες πλατφόρμες (ανοιχτού κώδικα) όπως το Joomla, το WordPress ή το Elgg. Έχουμε εμπειρία σε όλα τα είδη εκπαίδευσης: παρουσία, συνδυασμός και ηλεκτρονική μάθηση, παροχή εξατομικευμένων λύσεων, τεχνικής υποστήριξης και προετοιμασίας εκπαιδευτικών πόρων (αυτές θα μπορούσαν να είναι συμβατές με SCORM και κατάλληλες για χρήση σε οποιαδήποτε συσκευή) και τη συνεργατική ανάπτυξη διδακτικών μονάδων για online εκπαίδευση.

  • Mindshift Talent Advisory

   Η Mindshift είναι μια νεοσύστατη εταιρεία παροχής συμβουλών ανθρωπινου δυναμικού που ιδρύθηκε το 2017 στη Λισαβόνα, με έντονη εστίαση σε λύσεις που βασίζονται σε ψηφιακή βάση. Η Mindshift λειτουργεί τόσο, σε εθνικές όσο και σε διεθνείς αγορές, στους ακόλουθους βασικούς τομείς δραστηριότητας: διαδρομές αναβάθμισης, συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και καθοδήγηση προσαρμοσμένων προγραμμάτων, κέντρα αξιολόγησης δεξιοτήτων, διαχείριση καριέρας και προσωπική ανάπτυξη, προσέλκυση, επιλογή και επιβίβαση νέων ταλέντων, προγράμματα για εκπαιδευόμενους, προετοιμασία εργατικού δυναμικού για ψηφιακό μετασχηματισμό, εκστρατείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

   Η Mindshift δεσμεύεται έντονα με τις αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης και την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, φέρνοντας σε επαφή μια ομάδα ατόμων με διαφορετικά υπόβαθρα και επαγγελματική εμπειρία.

  • Quarter Mediation

   Η Quarter Mediation είναι μια εταιρεία παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων με έδρα την Ολλανδία. Διοργανώνει μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο των διαθέσιμων προγραμμάτων και έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εστιάζονται στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Οι τομείς εξειδίκευσης της Quarter Mediation είναι τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Quarter Mediation στοχεύει στην προώθηση της δια βίου μάθησης και στη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων (τόσο της γενικής εκπαίδευσης όσο και της ΕΕΚ) και της αγοράς εργασίας.

   Με εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στα προγράμματα Δια βίου Μάθησης 2007-2013, Ορίζοντας 2020, Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη, Euratom, Erasmus + και τα προγράμματα Erasmus για νέους επιχειρηματίες, η Quarter Mediation είναι συντονιστής ή / και συνεργάτης σε ένα ευρύ φάσμα έργων, εκτελώντας εκτεταμένη έρευνα (π.χ. Παιχνίδια στα πλαίσια της εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας, EntreComp και DigiComp), σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, διοργάνωση εκδηλώσεων κατάρτισης και διάδοσης.

   Από το 2011, η Quarter Mediation διορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ενδιάμεσος οργανισμός για το κεντρικό πρόγραμμα Erasmus για νέους

   Επιχειρηματίες, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας τόσο τους αρχάριους όσο και τους πειραματικούς επιχειρηματίες από την Ολλανδία, και προσφέροντας μια εναλλακτική λύση σε ενήλικες που κινδυνεύουν από ανεργία και σε μειονεκτούντες ενήλικες.

   H Quarter Mediation συνεργάζεται με ενήλικες δασκάλους, εκπαιδευτές, άτομα στην αγορά εργασίας, φορείς λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, ειδικούς ΕΕΚ, επαγγελματίες και επιχειρηματίες, σε ατομικό επίπεδο. Η Quarter Mediation συνεργάζεται επίσης με ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. σχολεία, πανεπιστήμια, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, εθελοντικά όργανα, αρχές).

  • Innovade LI

   Η INNOVADE LI LTD είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα την Κύπρο και με μια ομάδα επαγγελματιών, που διαθέτουν πολλά χρόνια εμπειρίας στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ανάπτυξη νεοσύστατων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη επιχειρηματικού οικοσυστήματος και νοοτροπίας, την επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, την οικονομική διαχείριση, τη συμβουλευτική και νομική καθοδήγηση, το στρατηγικό οραματισμό, την επιχειρηματική αξιολόγηση και ανάπτυξη και τη βελτίωση της απόδοσης, τη χρήση της τεχνολογίας για θετικές αλλαγές, την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και κατάρτιση. Βασικός στόχος της είναι να προσαρμόζεται συνέχεια σε νέες ιδέες, τεχνολογίες και λειτουργικές μεθοδολογίες, όπως αυτές σχετίζονται με τις ανάγκες των πελατών της και με το τρέχον λειτουργικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πρόοδο της νεολαίας.

  Επισκόπηση

  Σκοπός & Στόχοι

  Εκπαιδευτικές πηγές

  Εταίροι

  Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
  [Αριθμός έργου: 2020-1-FR01-KA202-079858]
  Πολιτική απορρήτου