Αύξηση επιχειρηματικότητας
καινοτόμων σε όλη την Ευρώπη

Σχετικά με το έργο

Οι επιχειρηματίες που βασίζονται στην καινοτομία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και οι καινοτόμοι επιχειρηματίες προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα και περιβάλλοντα, μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, κίνητρα και ικανότητες. Επιπλέον, οι καινοτόμοι επιχειρηματίες είναι γνωστό ότι έχουν ισχυρό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και εργασιακή εμπειρία 5 έως 10 ετών πριν από την έναρξη της πρώτης τους επιχείρησης. Δεν είναι ούτε αρχάριοι ούτε αρχάριοι.

Σκοπός & Στόχοι

Εκπαιδευτικές πηγές

Εταίροι

eLEARNING

Η πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης είναι υπηρεσία μιας στάσης, που παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλη τη σειρά ψηφιακών πόρων μάθησης, τα οποία αναπτύχθηκαν σε αυτό το έργο. Το πλούσιο ενημερωτικό υλικό είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο για όλους όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα καινοτομίας.

Επικοινωνία

    Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
    [Αριθμός έργου: 2020-1-FR01-KA202-079858]
    Πολιτική απορρήτου