Δελτίο Τύπου

8 PER CENT (8%): Η νέα εκπαίδευση Επιχειρηματικότητας για Καινοτόμους
Το έργο 8% ξεκίνησε στις 3 Δεκεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής διάσκεψης που συγκέντρωσε τους 8 εταίρους αυτού του έργου οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν ως στρατηγική συνεργασία για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Αυτό το έργο πραγματεύεται την δυναμική της επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή εποχή.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
[Αριθμός έργου: 2020-1-FR01-KA202-079858]
Πολιτική απορρήτου