Priopćenje za javnost

8 PER CENT (8%): Nova obuka za inovativne poduzetnike
Projekt 8% pokrenut je 3. prosinca 2020. godine, tijekom web-konferencije koja je okupila 8
partnera ovog projekta financiranog kao Strateško partnerstvo za strukovno obrazovanje i
osposobljavanje u okviru programa Erasmus +. Ovaj projekt temeljni se na promatranju
dinamike poduzetništva u digitalno doba.

Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima.
[Broj projekta: 2020-1-FR01-KA202-079858]
Pravila o privatnosti