Nieuwsbrief nr. 3

Project ontwikkeling
15-17 februari 2022
Het Consortium heeft gewerkt aan de ontwikkeling van de interactieve leermiddelen en heeft in februari met succes de C1-trainingsactiviteit in hybride vorm geïmplementeerd.

Nieuwsbrief nr. 2

8 PER CENT is een Erasmus+-project dat tot doel heeft de groei van innovatieve ondernemers in Europa te ondersteunen. Om dit te bereiken, zal het project de volgende intellectuele output ontwikkelen: IO1 – Compendium van interactieve infographics die training geven over ondernemerschap op het gebied van innovatie IO2 – Nascholing voor docenten in het beroepsonderwijs en -opleiding IO3 – 8 PER CENT MOOC

Nieuwsbrief nr. 1

“Ondernemerschapstraining voor innovatie”
Open innovatie vormt de kern van het EU-beleid en dit betekent dat het innovatieproces moet worden opengesteld voor mensen met ervaring op andere gebieden dan academisch of wetenschappelijk. Door meer mensen bij het innovatieproces te betrekken, kan kennis vrijer circuleren. Op innovatie gebaseerde ondernemers spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van economieën over de hele wereld, en ze zijn vooral belangrijk nu Europa herstelt van

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt.
[Projectnummer: 2020-1-FR01-KA202-079858]
Privacy beleid