Nieuwsbrief nr. 3

Project ontwikkeling
15-17 februari 2022
Het Consortium heeft gewerkt aan de ontwikkeling van de interactieve leermiddelen en heeft in februari met succes de C1-trainingsactiviteit in hybride vorm geïmplementeerd.

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt.
[Projectnummer: 2020-1-FR01-KA202-079858]
Privacy beleid