Nieuwsbrief nr. 4

8 PER CENT is een Erasmus+-project dat tot doel heeft de groei van innovatieve ondernemers in
Europa te ondersteunen. Om dit doel te bereiken, hebben de partners samengewerkt om een reeks
digitale leermiddelen te ontwikkelen die ingaan op de belangrijkste ondernemersvaardigheden,
en om een bijscholing te ontwikkelen voor VET-docenten die, als belangrijke intermediairs, een
belangrijke rol spelen bij de overdracht van deze vaardigheden.


De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt.
[Projectnummer: 2020-1-FR01-KA202-079858]
Privacy beleid