Newsletter broj 1

“Poduzetnički trening za inovacije”
Otvorena inovacija je na srce politike EU i ovo znači otvaranje procesa inovacije ljudima s iskustvom u drugim područjima nego akademski ili znanstveni. Uključivanjem više ljudi u inovacijski proces znanje može slobodnije cirkulirati. Poduzetnici temeljeni na inovacijama igraju važnu ulogu u jačanju gospodarstava diljem svijeta, a posebno su važni sada kada se Europa oporavlja od globalna pandemija.

Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima.
[Broj projekta: 2020-1-FR01-KA202-079858]
Pravila o privatnosti